پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه تامین برق مصرف کنندگان بزرگ برق   ... ادامه
تغییر نرخ‏ تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار برق بورس انرژی ایران
اطلاعیه

تغییر نرخ‏ تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار برق بورس انرژی ایران

تغییر نرخ‏ تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار برق بورس انرژی ایران   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز۱۳ فوریه ۲۰۱۸

بررسی بازار جهانی نفت روز۱۳ فوریه ۲۰۱۸

برآیند تأثیر مثبت گزارش منتشره IEA مبنی بر کاهش سطح موجودی ذخایر نفت‌خام در کشورهای توسعه یافته و اثر منفی نگرانی ناشی از افزایش تولید نفت شیل آمریکا اگر چه روز سه شنبه روی شاخص‌های نفت‌خام متفاوت بود، ولی این تغییرات ناچیز بود.   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۲ فوریه ۲۰۱۸

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۲ فوریه ۲۰۱۸

در حالیکه طی هفته گذشته قیمت شاخص‌های نفت‌خام حدود ۵ دلار افت داشت، روز دوشنبه با تثبیت بازار سهام قیمت نفت خام نیز در وضعیت تثبیت شده‌ای به سر برده و بازار نفت شاهد تغییرات نا‌چیزی بود.   ... ادامه
MobinPhysical
MobinPhysical