تغییر نرخ‏ تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار برق بورس انرژی ایران
اطلاعیه

تغییر نرخ‏ تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار برق بورس انرژی ایران

تغییر نرخ‏ تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار برق بورس انرژی ایران   ... ادامه
اطلاعیه  تغییر ساعات آغاز و پایان دوره‏‌های مختلف مصرف برق از دی تا اسفند ماه 1396
اطلاعیه

اطلاعیه تغییر ساعات آغاز و پایان دوره‏‌های مختلف مصرف برق از دی تا اسفند ماه 1396

اطلاعیه تغییر ساعات آغاز و پایان دوره‏‌های مختلف مصرف برق در قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در دوره های مصرف معین و دوره‏های تحویل مشخص از دی تا اسفند ماه 1396"   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷

تحت تأثیر پیش‌بینی دلسرد کننده اخیر آژانس بین‌المللی انرژی در خصوص چشم‌انداز تقاضای جهانی نفت، روز سه‌شنبه بازار شاهد افت قیمت نفت و بی اثر نمودن شور و اشتیاق ناشی از تمدید توافق کاهش سقف تولید اوپک و همپیمانانش، در بازار گردید.   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷

قیمت های نفت خام در روز دوشنبه پس از گزارش کاهش تولید اعضای اوپک در ماه اکتبر و انتظار افزایش ماهانه تولید نفت شیل آمریکا شاهد روند متفاوتی در بازارهای نیویورک و لندن بود.   ... ادامه
MobinPhysical
MobinPhysical