پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه برق

پرسش و پاسخ های مربوط به قراردادهای دوجانبه تامین برق مصرف کنندگان بزرگ برق   ... ادامه
تغییر نرخ‏ تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار برق بورس انرژی ایران
اطلاعیه

تغییر نرخ‏ تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار برق بورس انرژی ایران

تغییر نرخ‏ تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار برق بورس انرژی ایران   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۷ آوریل ۲۰۱۸

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۷ آوریل ۲۰۱۸

روز سه‌شنبه نگرانی‌های ناشی از اختلال در عرضه نفت خاورمیانه به دلیل تنش‌های سیاسی این منطقه و تقویت بازار بورس اثر منفی فرآیند برداشت سود توسط سرمایه‌گذاران را خنثی نمود.   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۱ آوریل ۲۰۱۸

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۱ آوریل ۲۰۱۸

روز چهارشنبه با افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و نگرانی از ایجاد اختلال در عرضه نفت، قیمت نفت به سطح قیمت در اواخر سال ۲۰۱۴ رسید.   ... ادامه
MobinPhysical
MobinPhysical